Thủ tục thuê phòng

Đặt phòng
Liên hệ với chúng tôi để thảo luận về mong muốn của bạn. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một mẫu đặt phòng để xác nhận đặt phòng của bạn.
 
GỌI CHO CHÚNG TÔI: (+84.4) 37185568 hoặc bấm vào đây để gửi email info@thethienthai.com
 
Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo số (+84.4) 37185568. Số fax của chúng tôi là (+84.4) 37185519
 
Nhận hợp đồng thuê
Sau khi nhận được mẫu đặt phòng đã ký của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thỏa thuận cho thuê cho căn hộ cụ thể của bạn. Nếu đặt phòng của bạn đã được thực hiện trước, chúng tôi sẽ gửi cho bạn hợp đồng thuê hai tuần trước ngày chuyển đến của bạn.

Nhận một bộ Bộ tài liệu Chào mừng
Sau khi chúng tôi nhận được hợp đồng thuê đã ký của bạn, bạn sẽ nhận được Bộ tài liệu Chào mừng với các hướng dẫn Chuyển đến và các thông tin chi tiết khác.